Palvelut

Olemme rikosoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto. Hoidamme kaikki rikosoikeuteen liittyvät toimeksiannot sekä rikoksesta epäillyn että rikoksen uhrin avustajina. Asianajajamme ovat hoitaneet satoja rikosasioiden oikeudenkäyntejä laajoista talous- ja huumausainerikosasioista vakaviin väkivaltarikoksiin sekä vähäisempiin omaisuus- ja liikennerikoksiin. Olemme hoitaneet asioita kaikissa oikeusasteissa käräjäoikeudesta Korkeimpaan oikeuteen saakka. Tarvittaessa viemme asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen käsiteltäväksi.

Me avustamme ja puolustamme asiakkaan etu edellä ja arvioimme asian objektiivisesti. Me teemme kaikkemme, jotta saavutamme yhdessä asiakkaan edun mukaisen ja halutun lopputuloksen. Me myös sanomme asiat suoraan ja kerromme kunkin asian vahvuudet ja heikkoudet.

Me emme ainoastaan edusta, me puolustamme.

Jokainen toimeksianto on meille tärkeä. Toimeksianto ja laskutus käydään läpi ja sovitaan etukäteen eikä yllätyksiä tule. Tarkastamme toimeksiannon vastaanoton yhteydessä edellytykset oikeusapuun, jolloin asianajajan kulut on mahdollista kattaa valtion varoista. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa.

Olemme helsinkiläinen asianajotoimisto, mutta hoidamme toimeksiantoja koko Suomessa. Palvelemme asiakkaitamme suomen, englannin ja venäjän kielillä.

01 / Talousrikokset
02 / Huumausainerikokset
03 / Väkivaltarikokset
04 / Omaisuusrikokset
05 / Liikennerikokset
06 / Rikoksen uhrit

asian

Rikosasioihin erikoistunut asianajotoimisto

Asema rikosprosessissa

RIKOKSESTA EPÄILTY

Rikoksesta epäillyllä on vähän velvollisuuksia, mutta sitäkin enemmän oikeuksia. Rikoksesta epäillyn keskeisin velvollisuus on osallistua esitutkintaan ja saapua pyydettäessä kuulusteluun. Sen sijaan kuulustelussa tai oikeudenkäynnissä epäillyllä ei ole velvollisuutta vastata kysymyksiin tai edistää rikosasian selvittämistä. Kuulusteluvaiheessa nousee usein esiin kysymys rikoksen selvittämisestä ja siitä mahdollisesti saatavasta edusta rangaistuksen osalta. Tämän perusteen käyttö on oikeuskäytännössä tarkoin säännelty. Lieventämisperusteen käytöstä ei päätä poliisi eikä lieventämisperuste ole sama asia kuin rikoksen myöntäminen. Rikoksesta epäillyn edun mukaista voi olla tilanteesta riippuen kysymyksiin vastaaminen tai vaikeneminen. Asianajajamme auttavat tässä. Avustamme rikoksesta epäiltyjä kuulusteluista lähtien ja käymme epäillyn kanssa läpi kunkin vaihtoehdon hyödyt ja haitat. Mikäli asia etenee esitutkinnasta syyttäjälle ja tuomioistuimen käsiteltäväksi, puolustamme syytettyä oikeudenkäynnissä syytetyn etua ja hänen näkemystään kunnioittaen.

RIKOKSEN UHRI

Rikoksen uhriksi joutuminen on usein ainutkertainen tapahtuma elämässä. Prosessi on uusi ja herättää usein monia kysymyksiä ja ajatuksia. Asianajajamme auttavat rikoksen uhria tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Avustamme rikosasioiden asianomistajia kuulusteluissa ja hoidamme puolestasi vahingonkorvausvaatimusten esittämisen oikeudessa.

Henkilöt

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & CO
Tuomas Turunen
Asianajaja
+358 40 540 2128

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & CO
Teemu Kemppi
Asianajaja
+358 40 7555 046

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & CO
Janika Silvennoinen
Asianajaja
+358 40 127 2912

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & CO
Eemeli Saros
Asianajaja
044 4914208

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & CO
Helena Mäntytörmä
Asianajoassistentti
040 1544256

Back to Contacts

Yhteystiedot

Tel: 040 154 4256
Fax:
info@tilex.fi

Asianajotoimisto Turunen & Co Oy

Itälahdenkatu 22 A, 2. kerros
00210 Helsinki

 

View on map