Asianajaja, Asianajotoimisto Helsinki • Turunen & Ignatius

Palvelut

Olemme yksityishenkilöitä ja yrityksiä kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa palveleva asianajotoimisto. Painopistealueemme ovat riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu.

Työn laatu on meille kunnia-asia, josta emme tingi. Selvitämme ja tutkimme asiat perusteellisesti, jotta lopputulos on paras mahdollinen. Haluamme tuottaa asiakkaillemme konkreettista hyötyä, jota ei tarvitse edelleen todistella. Kova työ, yhdessä tekeminen ja sitoutuminen tavoitteisiin ovat menestyksen välttämättömiä edellytyksiä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvää asianajan ja asiakkaan välistä yhteistyötä. Me emme kuvittele tietävämme kaikkea, vaan kuuntelemme asiakasta.

Jokainen toimeksianto on tärkeä. Toimeksianto ja laskutus käydään läpi ja sovitaan etukäteen, eikä yllätyksiä tule. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa.

Olemme helsinkiläinen asianajotoimisto, mutta hoidamme toimeksiantoja koko Suomessa. Palvelemme asiakkaitamme suomen, viron, englannin ja venäjän kielillä.

Lisää tietoa hoitamistamme toimeksiannoista löytyy artikkeleista. Lisäksi tarjoamme yrittäjille ja yksityishenkilöille maksutta yleisimpiä sopimuspohjia ja asiakirjamalleja.

01 / Yritysjuridiikka
02 / Kiinteistöjuridiikka
03 / Työoikeus
04 / Rikosjuridiikka
05 / Verojuridiikka
06 / Perhe- ja perintöoikeus

asian

Asianajotoimisto, jolle asiakas ja laadukas palvelu ovat tärkeintä.

Henkilöt

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Tuomas Turunen
Asianajaja
+358 4054 02128

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Teemu Kemppi
OTM, Lakimies
09-6981150

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Janika Silvennoinen
OTM, Lakimies
+358401272912

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Matias Markkanen
Toimitusjohtaja
09-6981150

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Ekku Pietilä
Assistentti
09-6981150

Hinnasto

Tarjoamme oikeudellisia asiantuntijapalveluita, joiden kustannukset ovat ennakoitavia ja hallittavissa.

Toimeksiannon syntyessä pystymme aina määrittelemään tapauksellesi hinnan ja kulukaton. Pienet ja yksinkertaiset toimeksiannot voidaan aina suorittaa kiintein hinnoin.

Laajemmissa toimeksiannoissa laadimme toimenpidekohtaisen sitovan arvion asian hoitamisessa syntyvistä kuluista ja palkkioista.

Laskutusjakso on pääsääntöisesti yksi kuukausi.

Hyvä asianajotapa edellyttää, että toimeksiannossa syntyneet palkkiot voidaan esittää myös aikaveloitteisesti. Silloin, kun laskutusperusteeksi on sovittu aikaveloitus, veloitamme 200 euroa tunnissa lisättynä arvonlisäveron määrällä (24%).

Artikkelit

Reklamaatio asunto- ja kiinteistökaupassa

Jos ostaja löytää asuntokaupan jälkeen asunnosta tai asuinkiinteistöstä virheen, hänen on tehtävä myyjälle kirjallinen reklamaatio, eli virheilmoitus. Reklamaation tarkoitus on todistelun turvaaminen. Ilmoittamalla virheestä hyvissä ajoin, ostaja ei pidä asuntoa virheettömänä perusteettomasti, tai voi itse selvittää esimerkiksi kosteusvaurion laajuutta tai korjaustarvetta. Hän voi myös mahdollisesti tehdä sovintotarjouksen. Avoimuus virheen selvittelyvaiheessa parantaa mahdollisuuksia välttää pitkä ja kallis oikeudenkäynti.

Käytetyn asunnon kaupassa ostajan on esitettävä virheilmoitus kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemista, kuitenkin yleensä viimeistään kahden vuoden kuluttua hallinnan luovutuksesta tai kaupanteosta. Uuden asunnon virheestä tulee ilmoittaa yleensä viimeistään vuositarkastuksessa. Asuinkiinteistön virheestä ja virheeseen perustuvista vaatimuksista tulee ilmoittaa kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta, tai siitä kun se olisi pitänyt havaita.

Reklamaatio on yleensä tehtävä ennen virheen korjaamista

Siihen mikä on kohtuullinen aika, ei ole yksiselitteistä vastausta. Kohtuullinen aika riippuu virheen laadusta ja kunkin tapauksen erityispiirteistä. Yleensä 3–4 kuukauden kuluessa tehty virheilmoitus on tehty ajoissa. Virheilmoitus on kuitenkin yleensä aina tehtävä ennen virheen korjaamista. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti, eli esimerkiksi tiennyt virheestä ja yrittänyt salata sen kaupanteon yhteydessä.

Virheilmoitus on parasta tehdä heti, kun uudessa kodissa havaitaan mahdollinen virhe. Virhe on tärkeää yksilöidä mahdollisimman tarkasti. Käytännössä kaikki virheet eivät välttämättä selviä samalla kertaa. Kellarikerroksen kosteus voi johtua puutteellisista patolevyistä, väärin asennetuista salaojista tai muusta. Virheen selvittelyn edetessä voi olla tarpeellista täsmentää reklamaatiota. Ensimmäinen virheilmoitus ei välttämättä kata kaikkia virheitä.

Ota ajoissa yhteyttä asiantuntijaan

Liian myöhään tai puutteellisesti tehty virheilmoitus voi tulla kalliiksi. Epäselvyys virheen selvittelyvaiheessa on usein joka tapauksessa pitkän riidan siemen. Asianajaja kannattaakin usein hankkia heti alkuvaiheessa ongelmien välttämiseksi.

Antti Ignatius
Back to Contacts

Yhteystiedot

Tel: 09-6981150
Fax: 09-6981154
info@tilex.fi

Asianajotoimisto Turunen & Co Oy

 

HELSINKI
Pasilankatu 8B
00240 Helsinki

 

TAMPERE
Keskustori 1 A 7
33100 Tampere

 

View on map