Attorneys at Law Turunen & Ignatius

Teenused

Teenindame juriidilistes küsimustes nii era- kui ka ärikliente. Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on kohtumenetlused tsiviil- ja kriminaalasjades ning muude juriidiliste küsimuste lahendamine.
Töö kvaliteet on meile auasi, selles me järeleandmisi ei tee. Selgitame ja uurime käsitletavaid teemasid põhjalikult, et saavutada parim võimalik lõpptulemus. Soovime pakkuda oma klientidele konkreetse lõpptulemuse, mida pole vaja kuskil edasi tõestada. Tõhus töö, koos tegutsemine ja eesmärkidele pühendumine on edukuse vältimatud eeldused. Eesmärkide saavutamine eeldab head koostööd kliendiga. Me ei arva, et teame kõike, seepärast kuulame kliente hoolikalt.

Iga töö on meie jaoks oluline. Esitatud probleemid ja arveldamine arutatakse enne läbi ning lepitakse kokku. See aitab vältida hilisemaid ebameeldivaid üllatusi.

Meie kontor asub Helsingis, kuid täidame tööülesandeid üle kogu Soome. Teenindame kliente soome, eesti, inglise ja vene keeles.

Lisateavet meie lahendatud juhtumitest leiate artiklitest. Lisaks pakume ettevõtjatele ja eraklientidele tasuta tavalisemaid lepingupõhju ja dokumendivorme.

01 / Äriõigus
02 / Võla- ja asjaõigus
03 / Tööõigus
04 / Karistusõigus
05 / Maksuõigus
06 / Perekonna- ja pärimisõigus

asian

suomen asianajajaliitto

Kuulume Soome Advokatuuri

Inimesed

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Antti Ignatius
Advokaat

Õppepuhkust

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Tuomas Turunen
Advokaat
+358 4054 02128

Asianajotoimisto Helsinki - Turunen & Ignatius
Teemu Kemppi
Jurist
09-6981150

Hinnad

Pakume juriidilisi õigusabiteenuseid, mille kulud on ette teada ja prognoositavad.
Tööülesande esitamise käigus saame alati määrata toimingutele hinna ja piirkulud. Väiksemaid ja lihtsamaid töid saab alati teha kindlate hindadega.
Suuremate tööülesannete puhul koostame tööpõhise siduva kalkulatsiooni vajalikest toimingutest tekkivate kulude ja tasude kohta.

Arveldusperiood on üldjuhul üks kuu.

Hea asjaajamistava eeldab, et töötasusid võib arveldada ka tunnitasu alusel. Kui arveldusaluseks on lepitud kokku tunnitasu, on ühe tunni hinnaks 200 eurot, millele lisandub käibemaks (24%).

Väiksema sissetulekuga isikutel on võimalik saada erinevate tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel riigi kulul õigusabi.

Artiklid

Reklamatsioonid eluasemete ja kinnistute ostu-müügitehingute puhul

Kui ostja avastab pärast ostu-müügitehingut eluasemest või kinnistult mingi vea, peab ta esitama müüjale kirjaliku reklamatsiooni ehk veateate. Reklamatsiooni eesmärk on tagada tõendamine. Kui ostja leitud veast aegsasti teatab, tähendab see, et ta ei pea eluaset veatuks ning ta võib ise uurida näiteks niiskuskahjustuste ulatust ja remondivajadust ning esitada võimaliku kompromissettepaneku. Avatus vea väljaselgitamise käigus parandab võimalusi vältida pikka ja kallist kohtus käimist.

Kasutatud eluaseme ostu-müügitehingu puhul peab ostja esitama reklamatsiooni mõistliku aja jooksul pärast vea avastamist, kuid siiski hiljemalt kahe aasta jooksul pärast valdusõiguse üleandmist või tehingu sõlmimist. Uue eluaseme vigadest tuleb enamasti teatada hiljemalt aasta pärast toimuva ülevaatuse käigus. Kinnistul leitud veast ja veaga seotud nõuetest tuleb teatada mõistliku aja jooksul pärast vea avastamist või pärast seda, kui vea oleks pidanud avastama.

Reklamatsioon tuleb üldjuhul esitada enne vea kõrvaldamist

Mõistliku aja kohta ühemõttelist selgitust ei ole. Mõistlik aeg sõltub vea olemusest ja iga juhtumi eripärast. Üldiselt loetakse õigeaegseks 3–4 kuu jooksul esitatud reklamatsiooni. Reklamatsioon tuleb üldjuhul siiski alati esitada enne vea kõrvaldamist. Erandiks on olukorrad, kus müüja on tegutsenud ebaausalt ja vääritult, näiteks olnud veast teadlik ja püüdnud seda tehingu sõlmimisel varjata.

Reklamatsioon on kõige õigem esitada kohe, kui uues kodus viga märgatakse. Oluline on viga võimalikult täpselt esile tuua. Praktikas ei pruugi kõik vead ilmneda ühekorraga. Keldrikorruse niiskus võib tuleneda puudulikest tõkkeplaatidest, valesti paigaldatud drenaažist või muudest asjaoludest. Vea väljaselgitamise käigus võib olla vaja reklamatsiooni täpsustada. Esimene reklamatsioon ei pruugi hõlmata kõiki vigu.

Võtke aegsasti ühendust eksperdiga

Liiga hilja või puudulikult esitatud reklamatsioon võib kalliks maksma minna. Ebaselgus vea väljaselgitamise käigus on tihti pikema vaidluse aluseks. Enamasti on soovitatav kohe alguses õiguseksperdi abi kasutada.

Antti Ignatius
Back to Contacts

Kontakt

Tel: 09-6981150
Fax: 09-6981154
info@tilex.fi

Pasilankatu 8B, 5 krs.
00240 Helsinki

View on map